ROKIT 2

KRK ROKIT 5 G2

KRK RokitG2系列將平價監聽喇叭提升到一個新的性能水準。所有Rokit聞名的卓越功能都保留住前導式反射孔設計,軟質圓錐體高音單體,使用聚合纖維編織的黃色錐體,此外RokitG2還具有精細的發聲 […]

[NEW!] ROKIT 3(s)

KRK ROKIT 5 G3

KRK全新第三代Rokit 5監聽喇叭 帝米數位音樂林威廷老師開箱文   KRK Rokit 5 G3(第三代)錄音室監聽喇叭提供了精準真實的專業表現來針對錄音,混音,母帶後製和播放。每一個 […]