beatboy

KORG Beat Boy 節奏鼓機/調音器/錄音機

Korg Beat Boy 節奏鼓機/調音器/錄音機   完美的練習輔助 Korg Beat Boy是一台配備齊全的練習工具,內建鼓機、錄音機和調音器,全在這個體積十分小巧的盒子裡面,這可不 […]